• விஜய் ஆம்ஸ்ட்ராங், ஒளிப்பதிவாளர்

  • கற்றதும் பெற்றதும் . .  யாவருக்கும்!

படச்சுருள் வேலைசெய்யும் முறை

படச்சுருள் என்பதை, ஒரு பக்கத்தில் ஒளியைப் பதியச்செய்யக்கூடிய வேதிப்பொருள்கள் (photographic emulsion) பூசப்பட்டிருக்கும் ஒரு நீண்ட &#...

More

விளக்குகள்(lights)

ஒளிப்பதிவு செய்ய மிக ஆதாரமாக வெளிச்சம் தேவைப்படுகிறது. வெளிச்சத்தை உருவாக்க தரமான விளக்குகள் பல உண்டு. இவை ஒளியின் தன்மையையும் வண்ணத்தின...

More

லென்ஸ் (Lens):

லென்ஸின் தேவை என்ன? கேமராவிலிருந்து லென்ஸை எடுத்து விட்டு, ஒரு கறுப்பு அட்டையில் துளையிட்டு அதை 'லென்ஸ் மவுட்ன்டில்' (Len...

More

படச்சுருள்கள் (Film Roles):

படம் பிடிக்க தேவையான ‘Film'-ஐ தமிழில் ‘படச்சுருள்’ என அழைப்போம். இப்படச்சுருள்கள், ஒளியை அவை ஏற்கும் தன்மைக்கு ஏற்றவிதத்திலும், ...

More

கேமரா

திரைப்பட உருவாக்கத்தில், பல கருவிகள் இன்றியமையாத இடத்தைப் பெறுகின்றன. ஒரு திரைப்படத்திற்கான கதை, திரைக்கதை எனத் தொடங்கி படப்பிடிப்...

More

About Me

My photo

Cinematographer from Tamil Film Industry..Chennai.Tamil Nadu. India

Search This Blog

Blog Archive

Popular Content

About us

Amazon

123RF

Toggle menu