• விஜய் ஆம்ஸ்ட்ராங், ஒளிப்பதிவாளர்

  • கற்றதும் பெற்றதும் . .  யாவருக்கும்!

The Battle of Algiers: அல்ஜீரியப் போர்

The Battle of Algiers: அல்ஜீரியப் போர் அல்ஜீரியா என்பது வட ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்தில் சூடானுக்கு அடுத்து இரண்டாவது பெரிய அரேபிய தேச...

More

முன்னுரை: இரத்தமும் சினிமாவும்

இரத்த ஆறுகள் பலவற்றைப் பார்த்த பூமியிது. காலம் தோறும் இரத்தத்தால் குளிப்பாட்டப்பட்டுக் கொண்டே வந்திருக்கிறது. கொள்ளை, கொலை என ஆரம்பி...

More

மைக்கேல் காலின்ஸ்: Michael Collins

படம்: மைக்கேல் காலின்ஸ் (Michael Collins) திரைக்கு வந்த ஆண்டு:1996 இயக்குனர்: நீல் ஜோர்டன் (Neil Jordan) "சில மனிதர்க...

More

About Me

My photo

Cinematographer from Tamil Film Industry..Chennai.Tamil Nadu. India

Search This Blog

Blog Archive

Popular Content

About us

Amazon

123RF

Toggle menu