• விஜய் ஆம்ஸ்ட்ராங், ஒளிப்பதிவாளர்

  • கற்றதும் பெற்றதும் . .  யாவருக்கும்!

Rigs - இயக்கத்திலிருப்பவற்றைப் படம் பிடிக்கப் பயன்படும் கருவிகள்

திரைப்பட உருவாக்கத்தின் போது பல கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒளிப்பதிவைச் சார்ந்த முக்கியமான கருவிகளான கேமரா, விளக்குகள் போன்றவற்றை நா...

More

About Me

My photo

Cinematographer from Tamil Film Industry..Chennai.Tamil Nadu. India

Search This Blog

Popular Content

About us

Amazon

123RF

Toggle menu