முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

அக்டோபர், 2013 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

Working Stills..

நான் வேலைப்பார்த்த படங்களிலிருந்து சில புகைப்படங்களை இங்கே பகிர்ந்துள்ளேன். உடன் அப்படத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கேமராக்களின் பெயர்களையும் கொடுத்துள்ளேன். ஒரு தகவலுக்காக.. ‘தொட்டால் தொடரும்’ படத்திலிருந்து (Red Epic Digital Camera) ‘தொட்டால் தொடரும்’ படத்திலிருந்து (Red EPic Digital Camera with Optima Zoom) ‘தொட்டால் தொடரும்’ படத்திலிருந்து (Red EPic Digital Camera with Optima Zoom) ‘ஒண்டிப்புலி’ படத்திலிருந்து (Arri Alexa Digital Camera) ‘ஒண்டிப்புலி’ படத்திலிருந்து (Arri Alexa Digital Camera) ‘ஒண்டிப்புலி’ படத்திலிருந்து (Arri Alexa Digital Camera) ‘ஒண்டிப்புலி’ படத்திலிருந்து (Arri Alexa Digital Camera) ‘ஒண்டிப்புலி’ படத்திலிருந்து (Arri Alexa Digital Camera) ‘மாத்தியோசி’ படத்திலிருந்து (Arri 435 Extreme Film Camera) ‘ஒண்டிப்புலி’ படத்திலிருந்து (Arri Alexa Digital Camera) ‘அழகு குட்டிச் செல்லம்’ படத்திலிருந்து (Red MX Digital Camera) ‘அழகு குட்டிச் செல்லம்’ படத்திலிருந்து (Canon C300 Digital Camera) ‘அழகு குட்டிச் செல