முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

ஏப்ரல், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

Wide Vs Tele Lens

இரண்டு படங்களுக்கும் இடையே இருக்கும் முக்கிய வித்தியாசம் , இரண்டும் வெவ்வேறு ‘ ஃபோக்கல் லென்ந்த் ’ (Focal Length ) கொண்ட லென்சுகளால் எடுக்கப்பட்டது என்பதுதான் . படம் A - 80mm லென்ஸாலும் , படம் B - 24mm லென்ஸாலும் எடுக்கப்பட்டது .  35mm ஃபார்மேட்டில் , 50mm (Normal Lens)- க்கு மேற்ப்பட்ட ஃபோக்கல் லென்ந்த்தை ‘Tele Lens’ என்றும் , அதற்கு கீழான ஃபோக்கல் லென்ந்த்தை ‘Wide Lens’ என்றும் அழைக்கிறோம் . Wide Lens லென்ஸில் படம் பிடிக்கும் போது , அது பார்க்கும் பரப்பளவு அதிகம் என்பதை நாம் அறிவோம் . கூடவே , Wide Lens லென்ஸுகளில் படம் பிடிக்கும்போது கேமராவிற்கு அருகிலிருக்கும் பொருட்கள் பெரிதாகவும் , கொஞ்சம் Distortion- வோடும் இருக்கும் . பின்புலக்காட்சிகள் சிறிதாக , தூரத்தில் இருப்பதைப்போன்றும் தெரியும் .  Tele Lens லென்ஸில் படம் பிடிக்கும் போது , அது பார்க்கும் பரப்பளவு குறையும் , அதாவது கோணம் ‘Narrow’- வாகும் . மேலும் , படம் பிடிக்கப்படும் Subject- ம் அதன் பின்புலமும் நெருக்கத்திலிப்பதைப் போன்று தோன்றத்தை உண்டாக்கும் .

VVS Classic Chekku Oil: TVC - Cinematography by Vijay Armstrong

அண்மையில் நான் ஒளிப்பதிவு செய்த 'VVS நல்லெண்ணை' நிறுவனத்திற்கான விளம்பரப்படம்.  இவ்விளம்பரப்படத்தை Lumix S1H கேமராவைக்கொண்டும், Godox Lights-ஐப் பயன்படுத்தியும் படம் பிடித்தேன்.  Camera: Lumix S1H Recorded in 4K 4:2:2 10-bit Long GOP H.264 150mbps 25P  Lens: CP2 / Lumix 24 -105mm / Lumix Pro 50mm Lights: Godox Lights: Godox SL200 W Godox SL150 W Godox SL200 Y Godox LED500 C Godox SLB 60 W  Soft-boxes: Godox Octa GUE80 Godox SB US6090 Godox Para P90H Godox Para P90G(Grid) Power Source: House Power Final Out: HD

Foreground Interest and Depth

Foreground Interest and Depth: Including some foreground interest in a scene is a great way of adding a sense of depth to the scene. Photographs are 2D by nature. Including foreground interest in the frame is one of a number of techniques to give the scene a more 3D feel. ஒரு காட்சியை படம் பிடிக்கும் போது, Foreground-இல் ஏதோனும் ஒன்றை இடம்பெற செய்யும் போது, அக்காட்சி சுவாரசியமாகும் என்கிறார்கள். இப்படங்களில், படம் B-இல், அந்திப்பொழுதின் வானமும், தூரத்து மலையின் வடிவமும், ஒன்றைப்புள்ளியாய் ஒளிரும் நட்சத்திரமும், தூரத்தில் தெரியும் விளக்கொளியும் நமக்கு அழகைத் தருகின்றன. ஆயினும், அக்காட்சியின் முன் பக்கத்தில் , ஒரு வீட்டையும் இணைக்கும் போது (படம் A), அக்காட்சி இன்னமும் சுவாரசியமானதாக, கவர்ச்சிகரமானதாக மாறுவதாக, புகைப்படயயலின் விதிகள் சொல்லுகிறது. அது புகைப்படத்துறையோ, ஓவியத்துறையோ அல்லது ஒளிப்பதிவுத்துறையோ… இத்துறைகளில் பின்பற்றப்படும் சில ‘Composition Techniques’ உண்டு. இவைகள், ஒரு வகையான வழிகாட்டி தான். இப்படி செய்வதன் மூலம், உங்களின் காட்சியை சுவாரசியமானதாக்கலாம் என

இருபரிமாணம் Vs முப்பரிமாணம்

எதார்த்தத்தில் , நாம் பார்க்கும் மரம் , செடி , கொடி , முகம் , பாதை என எல்லாம் முப்பரிமாணத்தன்மைக்கொண்டவைகள் .  அதாவது , ஒரு பொருளின் உயரம் (height), அகலம் (width) மற்றும் ஆழம் (Depth) இருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் .  முகம் என்றால் , அம்முகத்தின் உயரம் என்ன , அகலம் என்ன என்று தெரிவது போல , முகத்தில் மூக்கு புடைத்துக்கொண்டிருக்கிறது , கண்கள் கொஞ்சம் உள்வாங்கி இருக்கிறது , காது கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கிறது என்பதை புரிந்துக்கொள்ள முடியும் . அதாவது , முகத்தின் பாகங்கள் அணைத்தும் தட்டையாக அமைந்திருக்கவில்லை என்பதை நாம் கவனிக்கிறோம் . இதைத்தான் தான் முப்பரிமாணம் என்கிறார்கள் .  எனில்...   நாம் வரையும் காகிதம் , படம் பிடிக்கும் படச்சுருள் , இப்போது சென்சார் என எல்லாமே , இரு பரிமாணத்தன்மைக்கொண்டவைகள் தானே … அதில் எப்படி முப்பரிமாணத்தைக் கொண்டுவருவது ..!?  ( இங்கே 3D படங்களை கொண்டு வந்து குழப்பிக்கொள்ளாதீர்கள் ) அதாவது , ஒரு காகிதத்தில் முகத்தை வரைந்தால் , அதில் கண்கள் , மூக்கு , காது எல்லாம் தட்