முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

ஆகஸ்ட், 2014 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இயக்குனர் - ஒரு பார்வை : The Passions and Techniques of Steven Spielberg

திரைப்படம் என்பது என்ன? திரைப்படத்தின் தேவை என்ன? திரைப்படம் நம்முடைய எந்த தேவையைப் பூர்த்தி செய்கிறது? என்பதான கேள்விகளை என்றேனும் நீங்கள் உங்களையே கேட்டுக்கொண்டது உண்டா? திரைப்படம் என்பது ஒருவகையில், கலைச்சார் சாதனம். கதை சொல்லிகளுக்கு கிடைத்திட்ட ஒரு தொழில்நுட்ப ஊடகம். மற்றொரு வகையில் வணிகர்களுக்கு கிடைத்திட்ட ஒரு வர்த்தகப் பிரிவு. கலை மற்றும் வணிகம் இரண்டும் கலந்திட்ட ஒரு தொழில்நுட்ப விளைவு. சரிதானே.? கலைஞர்களுக்கு தன் கலையை, கதையை, உணர்வை, எண்ணத்தை, கற்பனையை பார்வையாளக்குக் கடத்திட காலம் வழங்கிய வரம் அல்லது கலம். பேச்சு, இசை, ஓவியம், எழுத்து, கூத்து, நாடகம் வரிசையில் திரைப்படமும் ஒரு ஊடகம். வணிகனுக்கு என்னவாக இருக்கிறது என்பதைப்பற்றி நாம் இங்கே கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஒரு கலைஞன்பால் இவ்வூடகம் கொண்டிருக்கும் ஆளுமை அல்லது இக்கலையின் மீது கலைஞன் கொண்டிருக்கும் ஆளுமையைப்பற்றி மட்டும் இங்கே கொஞ்சம் பேசுவோம். ஒரு திரைப்படமென்று எடுத்துக்கொண்டால், அதில் பல கலைகளின் சங்கமம் இருந்தாலும், அவை அனைத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தின் (கதை.. உணர்ச்சி.. கருத்து..) அடிப்படையில் ஒழுங்கமைக

Rule of Thirds: 'முப்பாக அமைப்பு விதி' - ஒரு அறிமுகம்

சில புகைப்படங்கள் பார்த்தவுடன் சட்டென்று நம் மனதில் ஒட்டிக்கொள்கின்றன. அது நம்மை வசீகரிப்பதாக நம் மனது சொல்கிறது. அதற்கு காரணமென்ன? அப்புகைப்படத்திலிருக்கும் காட்சியா? அப்புகைப்படத்தின் வண்ணச்சேர்க்கையா? ஒளிச்சிதறல்களா? அது சொல்லும் செய்தியா? எது.. எது நம்மை அப்புகைப்படத்தை நோக்கி இழுக்கிறது? இதற்கான சரியான பதில், மேலே சொன்ன எல்லாமே என்றுதான் இருக்கும். ஆமாம், ஒரு புகைப்படம் என்பது ஆதாரமாகக் கருப்பொருளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அதன் பொருட்டே வண்ணமும், ஒளியும், இருளும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். இவை எல்லாம் சேர்ந்தே அப்புகைப்படமெடுத்த கலைஞனின் எண்ணத்தை பார்வையாளனுக்கு கடத்துகின்றன. சரி. மேலே குறிப்பிட்டவை அனைத்தும் படைப்பாற்றல் மற்றும் உள்ளடக்கத்தைச் சார்ந்தவை என்றாகிறது. எனில், இதன் பின்னேயிருக்கும் தொழில்நுட்பத்தைப்பற்றியும் கொஞ்சம் தெரிந்துக்கொள்ளலாமா? எத்தொழிலாகட்டும் அல்லது எக்கலையாகட்டும் அவற்றிற்கென சில ஆதார விதிகளும், நுட்பங்களும் உண்டு என்பதை நாம் அறிவோம். ஒளிப்பதிவுத்துறையில், புகைப்படத்துறையில் மிக முக்கியமானதும் ஆதாரமானதுமான பல்வேறு கூறுகளின் ஒத்திசைவை / கூ