முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

நவம்பர், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

01 | CONVERSATION With DOP Sathyan Sooryan.ISC

‘ யுத்தம் செய் , முகமூடி , மாயா , தீரன் , கைதி , மாஸ்டர் , விக்ரம் ’ போன்ற திரைப்படங்களின் ஒளிப்பதிவாளர் திரு . சந்தியன் சூரியன் .ISC உடன் ஒரு உரையாடல் …  #Sathyan Sooryan #Cinematography_Conversation #VijayArmstrong ✅Don't Forget to LIKE 👍 SUBSCRIBE 🔔️️️ SHARE ↗️ This Interview, Shot with Camera : Lumix S1H, S1 Lens : Lumix lenses  Lights : Aperture Lights  Thanks to: Karthik Rajagopal : Photographer Thulasiraman : Panasonic  Prabhu : Panasonic  Suresh : Aperture Lights  Stay connected : My Profile: http://vijayarmstrong.com My Blog: http://blog.vijayarmstrong.com Facebook: https://www.facebook.com/armstrong.vijay Insta: https://www.instagram.com/vijayarmstr... Twitter: https://twitter.com/vijayarmstrong Company: Our Website: http://imageworkshops.in Facebook: https://www.facebook.com/imageworksho... Insta: https://www.instagram.com/imageworksh...

Q&A | Tech Talk (Tamil): Why We Need Color Grading Softwares | கலர் கிர...