Posts

Showing posts from January, 2019

LEARN TO MAKE A SHORT FILM - Cinematography Workshop @Kotagiri on 10, 11, 12 Aug 2019

Image
ஒருகல்லில்இரண்டுமாங்கா.. கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா..!?
அதுஇதுதான். அடுத்தமாதம் (ஆகஸ்ட் 2019) 10,11,12 ஆம்தேதிகளில், கோத்தகிரியில்நாம்ஒருபயிற்சிப்பட்டறையை Learn to make a short film என்றதலைப்பில்ஏற்பாடுசெய்திருக்கிறோம். 
இப்பயிற்சிப்பட்டறைஇரண்டுவிதங்களில்பயன்தரும்.
1. ஒருகுறும்படத்தைஎப்படிஎடுப்பது. அதற்கானஒளிப்பதிவுதொழில்நுட்பங்கள்யாவை. சிறியசெலவில், கிடைக்கின்றபொருளில், சூழலில், ஒளியில், நேர்த்தியானஒருகுறும்படத்தைஎப்படிஎடுப்பதுஎன்றநுட்பத்தைசெயல்முறைவிளக்கமாகசெய்துபார்த்துகற்றுக்கொள்ளப்போகிறோம். மூன்றுநாட்களுக்குபடபிடிப்பை, கோத்தகிரிபகுதிகளில்நடத்தஇருக்கிறோம். ஒருசிறியகுழுவாகஇதனைசெய்திடப்போகிறோம். 
2. கோத்தகிரிபோன்றஒருமலைப்பிரதேசத்தின்அழகைரசித்திடப்போகிறோம். மொதுவாகமலை

காமிக்ஸ் பரிந்துரை : ‘தோர்கல் - சிகரங்களின் சாம்ராட்’

Image
காலம்என்பதுஒருகுறிப்பிட்டஅவகாசத்தைக்குறிப்பதல்ல. மாறாகபல்வேறுதிசைகளில்பயணிக்ககூடியதொருதொலைவு..காலம்என்பதுஆறுபோல்எப்போதும்ஒரேதிசைநோக்கிஓடக்கூடியதுஅல்ல! காலமானது.. ஒருதடாகத்தில்கல்லைஎறிந்தால்நீரில்அடுத்தடுத்துவளையங்களாகஎழும்அலைகளைப்போன்றது! 
இவ்வரிகளைஅண்மையில்படித்தஒருகாமிக்ஸ்புத்தகத்தில்பார்த்தேன். ஆச்சரியமாகஇருக்கிறது. நவீனஅறிவியல்சொல்லும்அதேகருத்தைக்கொண்டுஅண்மையில்ஒருதிரைப்படமும்பார்த்தேன். இரண்டுமேசிறுவர்களுக்கானதுஎன்றுநம்பப்படும்(தவறாக) பிரிவைச்சார்ந்தகலைபடைப்புகள். 
‘தோர்கல் - சிகரங்களின்சாம்ராட்’ என்னும்காமிக்ஸ்தான்அந்தஅற்புதபுத்தகம். Vikings- களைஅடிப்படையாககொண்டஇக்காமிக்ஸ், மற்றகாமிக்ஸிலிருந்துதனித்துவமானது

Lens Basics - PRACTICAL WORKSHOP - 03 Feb 2019 - Chennai

Image
லென்ஸ்பயிற்சிப்பட்டறை செய்முறைபயிற்சியில்லென்ஸின்அடிப்படைகளைதெரிந்துக்கொள்வோம் சென்னையில் 03 - Feb 2019 காலை 9 மணிமுதல்மாலை 5 மணிவரை.

அதுசினிமாவோஅல்லதுபுகைப்படமோ.. Wide Shot-க்கு Wide-Angle Lens-ஐயும்,  Close-up Shot-க்கு Tele Lens அல்லது Zoom Lens ஐயும்பயன்படுத்திஎடுக்கலாம்என்றுநினைக்கிறோம். அதுசரிதான். ஆனாலும், அதுமட்டுமேசரிஅல்ல.
சிலசமயங்களில்குளோஸ்அப்ஷாட்டை Wide-Angle Lens பயன்படுத்தியும்எடுக்கலாம். அப்படிஎடுக்கும்போது, லென்ஸ்பார்க்கும்பரப்பளவுமாறுபடுவதனால்காட்சியின்பின்புலம்வித்தியாசப்படும். அதுஅக்காட்சிக்கானஅல்லதுஅப்புகைப்படத்திற்கானஅர்த்தத்தையேமாற்றும். 
ஒருகாட்சிஅல்லதுஒருபுகைப்படம்எப்படிஎக்ஸ்போஸ்செய்யப்படுகிறதுஎன்பதோடு, அதன் Angle of View, Depth Of Field, Shallow Focus எனபல்வேறுவிஷயங்களைகவனிக்கவேண்டும். 

Five C’s of Cinematography : Workshop in Chennai 19.01.19 - Saturday

Image
எழுத்திலிருக்கும்கதையைஅதன்சுவாரசியம்குறையாமல்உணர்வுப்பூர்வமாககாட்சிப்படுத்துவதுதான்திரைப்படஉருவாக்கத்திலிருக்கும்ஆகப்பெரியசவால்.  ஒருபூமாலைகட்டுவதுபோல, ஒவ்வொருஷாட்டாககோர்க்கவேண்டும்.  கோர்க்கப்பட்டநேர்த்தியைப்பொருத்தேஅதுவடிவம்பெறுகிறது. 
ஒட்டுமொத்தசினிமாவை.. காட்சிகளாகவும், காட்சிகளைத்தனித்தனிஷாட்டுகளாகவும்பிரித்தேபடமாக்கவேண்டும்.  அப்படிபிரித்துப்படமாக்கபல்வேறுநுட்பங்கள்இருக்கின்றன. 
ஒருகாட்சியைஎத்தனைஷாட்டுகளாகபிரிக்கிறோம்..?  அந்தஷாட்என்னவகையானது?  அந்தஷாட்டைஉருவாக்கஎந்தலென்ஸைபயன்படுத்துகிறோம்.?  ஒருஷாட்டின்நீளம்எத்தகையது.?  ஒருஷாட்டுக்கும்அடுத்தஷாட்டுக்குமானஉறவைஎப்படிகட்டமைக்கப்போகிறோம்..?  அதைஎப்படிஇணைக்கப்போகிறோம்..?  Wide Angle Shot -இலிருந்து

Understanding the 5C’s of Cinematography Workshop in Chennai 19.01.19 - Saturday

Image
Five C’s of Cinematography
Understanding the 5C’s of Cinematography Workshop in Chennai 19.01.19 - Saturday 
The Five C’s of Cinematography, as outlined by Joseph V. Mascelli in his book The Five C’s of Cinematography: Motion Picture Filming Techniques, are fundamental concepts essential to filmmaking. By understanding and implementing these techniques, filmmakers can effectively utilise their visual resources in order to best share their visions with viewers everywhere.
Camera Angles, Composition, Cutting, Continuity and Close-ups 
*Introduction to Framing and composition *Introduction to types of shots *Introduction to types of angles *Introduction to the editing


Cost of the Workshop :
₹ 1999/- (early booking discount if booked by 10th Jan 2019) ₹ 2499/-  Full Price
TO REGISTER.. CALL:
+91 98842 04348 / +91 98406 32922