Tuesday, April 28, 2020

VVS Classic Chekku Oil: TVC - Cinematography by Vijay Armstrong

அண்மையில் நான் ஒளிப்பதிவு செய்த 'VVS நல்லெண்ணை' நிறுவனத்திற்கான விளம்பரப்படம். 
இவ்விளம்பரப்படத்தை Lumix S1H கேமராவைக்கொண்டும், Godox Lights-ஐப் பயன்படுத்தியும் படம் பிடித்தேன். 
Camera: Lumix S1H
Recorded in
4K
4:2:2 10-bit
Long GOP
H.264
150mbps
25P 
Lens: CP2 / Lumix 24 -105mm / Lumix Pro 50mm
Lights:
Godox Lights:
Godox SL200 W
Godox SL150 W
Godox SL200 Y
Godox LED500 C
Godox SLB 60 W 
Soft-boxes:
Godox Octa GUE80
Godox SB US6090
Godox Para P90H
Godox Para P90G(Grid)
Power Source: House Power
Final Out: HD

No comments:

Post a Comment